Polityka danych osobowych

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk, adres siedziby: 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 1B, wpisana przez starostwo powiatowe w Stalowej Woli do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem 00211818 NIP 602-007-36-95, REGON 180809408

tel. 15 816 55 55,
email biuro@prawkostalowa.pl

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@prawkostalowa.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania egzaminów państwowych w WORD
 • aktualizowania Profilów Kandydata na Kierowcę

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, a w określonych przypadkach wszystkie pozostałe dane z dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: starostwo powiatowe, WORD, urząd wojewódzki.

Dane będą przechowywane/przetwarzane: 10 lat – zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie zapisu na usługę szkoleniową. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.