Kategoria C

Każdy z naszych pojazdów jest przystosowany do egzaminu państwowego – naszym się uczysz i naszym zdajesz, dodatkowo jako jedyni w okolicy udostępniamy pojazd z automatyczną skrzynią biegów! Po egzaminie na automacie, możemy jeździć zarówno skrzynią automatyczną jak i manualną – bez żadnych ograniczeń.

Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
– 21 lat
– 19 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej,
– 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną (zapraszamy do działu „Kursy Kwalifikacyjne”)

W naszym Ośrodku na kategorię C szkolimy na pojazdach marki MAN TGL.

Egzamin na kategorię C składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny - 20 pytań z wiedzy ogólnej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każdy z naszych kursantów przy rozpoczęciu kursu dostaje bezpłatny dostęp do najnowszych testów z najbardziej aktualną bazą pytań!
Egzamin teoretyczny zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań. Podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone ,,wagi” tzn. punktacje w zależności od znaczenia pytania.
Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt)
Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut

Egzamin praktyczny zasadniczo dzielimy na dwie części plac manewrowy oraz jazda w ruchu drogowym.

Plac manewrowy

Zadanie numer 1

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu do wspomagania kierownicy,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP” (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
j) działanie świateł cofania (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
Z tych wszystkich elementów komputer wylosuje nam dwa które trzeba będzie sprawdzić (jeden element z podpunktów a-e drugi element z podpunktów f-m).
Na wykonanie tych czynności mamy nie więcej niż 5 minut, następnie właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte. W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Zadanie numer 2

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
3) płynna jazda pasem ruchu do przodu 
4) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

Często używane nazwy dla tego zadania „łuk”, „łyżwa”.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Następnie wylosujecie jeden z zestawów zawierający dwa zadania do wykonania.
Zadania :
– Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).
– Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
– Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem).
– Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
– Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Do wylosowania są 4 zestawy. 
Zestaw nr. 1 zawiera parkowanie skośne oraz parkowanie prostopadłe wjazd tyłem.
Zestaw nr. 2 zawiera parkowanie skośne oraz parkowanie równoległe.
Zestaw nr. 3 zawiera parkowanie prostopadłe wjazd przodem oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Zestaw nr. 4 zawiera parkowanie równoległe oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Parkowanie skośne wjazd przodem – wyjazd tyłem.
Kryteria oceny :
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie skośne wjazd przodem – wyjazd tyłem.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem.
Kryteria oceny :
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem.
Kryteria oceny :
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska, jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.

Parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Parkowanie równoległe wjazd tyłem – wyjazd przodem.
Kryteria oceny:
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
– najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie równoległe wjazd tyłem – wyjazd przodem.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Kryteria oceny:
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Po wykonaniu zadań na placu manewrowym, ruszamy na miasto.

W najbliższym czasie postaramy się przedstawić Wam przykładowe trasy egzaminacyjne wraz z video reportażem.
Wszystkie filmy prezentujące zadania egzaminacyjne zostały nagrane na placu Word Tarnobrzeg, zawsze zapewniamy naszym kursantom bezpłatne skorzystanie z tego placu przed egzaminem.

W naszym Ośrodku na kategorię C szkolimy na pojazdach marki MAN TGL 12.250 oraz 12.240, również z automatyczną skrzynią biegów. Podczas kursu zachęcamy aby zajęcia praktyczne odbywały się na skrzyni manualnej oraz automatycznej, a podczas egzaminu zdecydowanie automat. Mniejszy stres = większy komfort.