Kategoria B

Jako posiadacz prawa jazdy kategorii B, możesz prowadzić:

  • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z
  • wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespół pojazdów złożony z pojazdu określonego dla kategorii B oraz przyczepy lekkiej,
  • zespół pojazdów złożony z pojazdu określonego dla kategorii B oraz z przyczepy innej
  • niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie
  • przekracza 4 250 kg,
  • pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, również z przyczepą lekką.

By móc prowadzić pojazdy, do których uprawnia prawo jazdy kategorii B, musisz mieć ukończone 18 lat. Pamiętaj, że kurs na prawo jazdy kat. B możesz rozpocząć 3 miesiące przed 18-tymi urodzinami, a do egzaminu państwowego przystąpić miesiąc przed tym terminem.

Kurs na prawo jazdy kat. B prowadzimy na samochodach marki Peugeot 208 (rok produkcji 2022 r.).

Każdy z naszych samochodów przystosowany jest do egzaminu państwowego. Co więcej, każdy z nich wyposażony jest w kamerę cofania, z której możesz korzystać podczas egzaminu w trakcie wykonywania zadań na placu manewrowym. To niewątpliwe ułatwienie: naszym się uczysz, naszym zdajesz!

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia w ramach kategorii B ma możliwość bezpłatnej przejażdżki Amerykańską legendą – MUSTANGIEM lub elektrycznym BMW i3. 

Kursanci Akademii Nauki Jazdy mogą również bezpłatnie skorzystać z symulatora dachowania i symulatora zderzeń w trakcie dni otwartych naszego OSK. Zapytaj w biurze o tę możliwość!

Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola

Egzamin na kategorię B składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny – 20 pytań z wiedzy ogólnej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każdy z naszych kursantów przy rozpoczęciu kursu dostaje bezpłatny dostęp do najnowszych testów z najbardziej aktualną bazą pytań!

Egzamin teoretyczny zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań. Podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone ,,wagi” tzn. punktacje w zależności od znaczenia pytania.

Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt)

Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny zasadniczo dzielimy na dwie części plac manewrowy oraz jazda w ruchu drogowym.

Plac manewrowy

Zadanie numer 1

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP” (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
j) działanie świateł cofania (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
Z tych wszystkich elementów komputer wylosuje nam dwa które trzeba będzie sprawdzić (jeden element z podpunktów a-e drugi element z podpunktów f-m).
Na wykonanie tych czynności mamy nie więcej niż 5 minut, następnie właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte. W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Zadanie numer 2

Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, uruchomienie odpowiednich świateł do jazdy w ruchu drogowym (dzienne lub mijania).
Sposób wykonania tego zadania:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

Zadanie numer 3

A więc docieramy do tzw. łuku. Tutaj po poprawnym wykonaniu zadania numer 2 egzaminator wsiada za kierownicę i podjeżdża nam na łuk w pole zatrzymania.
Gdy ponownie znajdziemy się za kierownicą mamy pełne prawo do ponownego ustawienia fotele, lusterek, zagłówków itd.
Po ponownym przygotowaniu się do jazdy :
1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym (mijania lub dziennie);
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu (po prostu rozglądamy się dookoła zanim ruszymy);
2) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
Warunki poprawnego wykonania zadania :
1) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu – początek i koniec łuku);
2) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
3) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
4) podczas cofania obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka

Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola

Często używane nazwy dla tego zadania „łuk”, „łyżwa”.

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Zadanie numer 4

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Kryteria oceny:
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola

Film poglądowy jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zadania.

Po wykonaniu zadań na placu manewrowym, ruszamy na miasto.