Kategoria B+E

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola
Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola

Uzyskując uprawnienia kategorii B+E automatycznie dostajemy kategorię T !!!

Egzamin na kategorię B+E składa się tylko z części praktycznej.

Egzamin praktyczny zasadniczo dzielimy na dwie części plac manewrowy oraz jazda w ruchu drogowym.

Plac manewrowy

Zadanie numer 1

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu (tylko bus) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP” (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
j) działanie świateł cofania (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
Z tych wszystkich elementów komputer wylosuje nam dwa które trzeba będzie sprawdzić (jeden element z podpunktów a-e drugi element z podpunktów f-m).
Po sprawdzeniu dwóch losowo wybranych elementów przygotowujemy się do jazdy (ustawiamy fotel, lusterka, zapinamy pasy i uruchamiamy światła mijania).
Następnie przechodzimy do spinania zestawu.

Na początku bus ustawiony jest równolegle do przyczepy.

 – Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m. (podczas podjeżdżania możemy wysiadać dowolną ilość razu, wsiadając i wysiadając z pojazdu nie mamy obowiązku zapinać pasów bezpieczeństwa aż do zakończenia czynności spinania)

– Regulacja wysokości dyszla przyczepy jeśli zajdzie taka potrzeba

– Dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem pojazdu silnikowego

O czym należy pamiętać (prawidłowa kolejność) :
– prawidłowe zatrzaśnięcie zaczepu (sprawdzamy poprzez „szarpnięcie” dyszlem czy zaczep zostaje na swoim miejscu)
– wyłączamy silnik i światła,
– podłączamy przewody elektryczne przyczepy (silnik pojazdu wyłączony)
– uruchamiamy silnik
– sprawdzamy oświetlenie przyczepy :
a) światła postojowe (pamiętamy o podświetleniu tablicy i światłach obrysowych)
b) lewy i prawy kierunkowskaz
c) światła awaryjne
d) przeciwmgłowe tylne
e) stop
f) cofania
Aby przyśpieszyć tą część zadania możemy niektóre światła sprawdzać jednocześnie np. postoje i prawy kierunek, przeciwmgłowe i lewy kierunek. Do sprawdzenia świateł stop i cofania prosimy o pomoc egzaminatora – my uruchamiamy światła w busie, a egzaminator sprawdza czy są sprawne.

Po sprawdzeniu wszystkich świateł kontrolujemy naciąg linek oraz zabezpieczenie ładunku co potwierdzamy słowami : „Ładunek jest prawidłowo zabezpieczony”.

Na wykonanie tych czynności mamy nie więcej niż 15 minut, następnie właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte. W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Zadanie numer 2

Na tak zwany „łuk” podjeżdża nam egzaminator, gdy znajdziemy się za kierownicą mamy prawo ponownie przygotować się do jazdy.
1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym (mijania);
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
3) płynna jazda pasem ruchu do przodu
4) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas – dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania (dobrze to wykorzystać w celu sprawdzenia czy dobrze się zatrzymaliśmy na samym końcu).

Często używane nazwy dla tego zadania „łuk”, „łyżwa”.

Następnie wylosujecie jeden z zestawów zawierający dwa zadania do wykonania.
Zadania :
– Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).
– Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
– Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem).
– Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Do wylosowania są 2 zestawy.
Zestaw nr. 1 zawiera parkowanie skośne oraz parkowanie prostopadłe wjazd tyłem.
Zestaw nr. 2 zawiera parkowanie prostopadłe wjazd przodem oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Czego każdemu życzymy 😉

Parkowanie skośne wjazd przodem – wyjazd tyłem.
Kryteria oceny :
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie skośne

Parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem.
Kryteria oceny :
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem.

Parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem.
Kryteria oceny :
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska, jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.

Parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Kryteria oceny:
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po wykonaniu zadań na placu manewrowym, ruszamy na miasto.

W najbliższym czasie postaramy się przedstawić Wam przykładowe trasy egzaminacyjne wraz z video reportażem.
Wszystkie filmy prezentujące zadania egzaminacyjne zostały nagrane na placu Word Tarnobrzeg, zawsze zapewniamy naszym kursantom bezpłatne skorzystanie z tego placu przed egzaminem.

W naszym Ośrodku na kategorię B+E szkolimy na samochodzie marki Opel Vivaro (wersja identyczna jak w WORD) + przyczepa ciężka jednoosiowa marki STIM.

Co wyróżnia nasz zestaw?
Zarówno bus jak i przyczepa są wyposażone w fabryczne kamery cofania, z których możemy korzystać podczas egzaminu państwowego.
Warto również dodać iż posiadamy najnowszy zestaw ze wszystkich okolicznych szkół nauki jazdy.
Oczywiście zestaw jest przystosowany do przeprowadzenia na nim egzaminu państwowego.

Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola